Комунальний заклад

  Бериславський медичний фаховий коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Відділення «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"

  Спеціальність 223 Медсестринство

  Спеціалізація Лікувальна справа

  Кваліфікація – фельдшер

  Основа навчання – бюджет/контракт

  Форма навчання – денна

   

  Термін навчання:

  - 4 роки на базі базової загальної середньої освіти (база 9 класів)

  - 3 роки на базі повної загальної середньої освіти (база 11класів)

  Ліцензійний обсяг: 75 осіб

  (50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

  Очолює відділення - Покрищенко Олена Михайлівна спеціаліст І кваліфікаційної категоріївикладач дисципліни "Внутрішня медицина"

   

  Фельдшер – це найбільш ерудований медичний працівник з базовою медичною освітою, який володіє сучасними знаннями медицини. Фахівець екстракласу нової формації, який може самостійно здійснювати компетентну діагностику та надавати всю необхідну долікарську допомогу.

   

  Професійні обов'язки фельдшера –   здійснення діагностичної, лікувальної (у т.ч. надання екстреної допомоги), профілактичної, організаційно-методичної, технічної функцій, організації догляду за хворими.

  Більшість з них працює сьогодні в міських і районних фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально-профілактичних установах на первинних посадах фельдшера, завідувач фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом, здоровпунктом.

  Фельдшер може займати первинні посади на станціях (відділеннях) швидкої та невідкладної медичної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктах, у центрах екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, курортних, профілактичних та епідеміологічних закладах.

  У системі медичного   обслуговування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України важливе місце належить військовому фельдшеру.

  На відділенні «Лікувальна справа» cтворені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами, працюють досвідчені викладачі, які мають значний досвід роботи, працюють творчо та самовіддано. Сучасне оснащення кабінетів доклінічної підготовки надає можливість для відпрацювання практичних навичок та вмінь. Завдяки тісному зв’язку з клінічними базами міста та області, студенти мають змогу закріплювати свої знання та вміння безпосередньо в умовах майбутньої професії. У навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Використання мультимедійних технологій в освітньому процесі має складну структуру і дозволяє максимально задовольняти сучасні інформаційні потреби учасників освітнього процесу - викладача і студента; підвищує якість професійних знань, умінь, навичок; а також активізує пізнавальну діяльність, розвиває здібності до творчості, формує креативне мислення студентів і викладача.

  У комунальному закладі «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради організоване якісне дистанційне навчання. Що є сукупністю сучасних педагогічних, комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, методів і засобів, що забезпечує можливість навчання без відвідування навчального закладу, але з регулярними консультаціями у викладачів навчального закладу.

  На відділенні проводяться заходи з інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи: зустрічі з психологами, спеціалістами з права, представниками різних громадських організацій, випускниками коледжу, тематичні вечори, години спілкування та ін.

  Наші випускники підготовлені до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках. Більшість з них працює сьогодні в міських і районних лікувально-профілактичних закладах на первинних посадах фельдшера.

  Освіта, отримана в коледжі, - гарант високого професіоналізму. Підготовка наших випускників відповідає найсучаснішим світовим стандартам медичної освіти, про що свідчать відгуки головних лікарів та пацієнтів медичних установ Херсонської області. Ми дбаємо про те, щоб майбутні фельдшери в стінах медичного коледжу зростали не лише професійно, але й стали носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією.

  Завданням відділення є підготовка спеціалістів, які органічно поєднують високий професіоналізм, гуманність та милосердя, комплексний всебічний догляд за пацієнтами, відновлення здоров'я і реабілітацію, сприяння зміцненню здоров'я і попередженню захворювань, готовність цілком віддати себе обраній професії.

   

   

  Відділення «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА. ФАРМАЦІЯ"

   Спеціальність 223 Медсестринство

   Спеціалізація Сестринська справа

   Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 4 роки;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

   

  Ліцензійний обсяг: 75 осіб

  (50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

  Очолює відділення Кобельчук Ірина Ігорівна -  спеціаліст І кваліфікаційної категоріївикладач дисципліни "Анатомія та фізіологія людини".

  Сучасна медична сестра це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, людина з широким світоглядом, можливості якої відкриваються саме в Бериславському медичному фаховому коледжі.

  Сестра медична - здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

  Здобувачі освіти вивчають чинне законодавство охорони здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я; права, обов'язки та відповідальність медичної сестри.

  Отже, лікування не буде ефективним без належного догляду. Тому, основне завдання, яке ставить навчальний заклад перед майбутніми випускниками, - це засвоєння теоретичних знань та умінь, які отримують на лекціях, практиках, при спостереженні і догляді за хворими під час виробничої та переддипломної практик, під час виконання сестринських маніпуляцій у тренажерних залах та спеціально обладнаної операційної, які знаходяться в приміщені коледжу.

  У комунальному закладі «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради розроблено засоби впровадження дистанційного навчання: засоби надання навчального матеріалу, засоби перевірки виконання завдань, засоби проведення консультацій та лекцій між викладачем і здобувачем освіти, засоби для швидкого поповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

  Випускники спеціалізації "Сестринська справа" реалізують свій професіоналізм у лікарнях, санаторіях, оздоровчих та реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях,  медичних пунктах  шкіл, в якості сестри медичної операційної,  сестри-анестезистки, сестри медичної санітарної авіації, сестри медичної станції швидкої та невідкладної  допомоги.

  Отримавши ступінь фахового молодшого бакалавра, медичні сестри мають можливість продовжити освіту у вищих навчальних закладах медичного спрямування.  

   

    

  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

   Спеціалізація Фармація

   Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 3 роки;

   

  Ліцензійний обсяг: 30 осіб

  (10 – державне замовлення, 20 – контрактна форма навчання).

  Фармація галузь успішного професійного зростання в Україні.

  Асистент фармацевта – це фаховий молодший бакалавр, який призначається для роботи в аптеках, на аптечних складах, у філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках, фармацевтичних складах та інших підприємствах аптечної служби. Сьогодні асистент фармацевта — це спеціаліст соціальноорієнтований та надзвичайно необхідний суспільству.

   

  Підготовка за спеціалізацією "Фармація" виконується на високому навчально-методичному рівні з використанням навчальних аудиторій, лабораторій, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою. У навчальному закладі штучно імітовані «аптечні пункти». Навчальне місце кожного здобувача освіти забезпечене необхідним лабораторним інструментарієм, хімічними реактивами, що використовуються під час виготовлення ліків. Студенти проходять пропедевтичну, фармакогностичну, технологічну практики.

  Під час дистанційної форми навчання викладачами створену таку комунікаційну структуру, яка є гнучкою та комфортною для усіх учасників освітнього процесу (кожен викладач має власний простір для викладання необхідних матеріалів, забезпечення взаємодій та відгуків здобувачів).

  Після завершення навчання фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з фармакології та фармакотерапії, хімії, аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Що дає можливість широкого вибору місця роботи: аптеки та їх структурні підрозділи; фармацевтичні компанії; фармацевтичні фірми; аптечні бази, склади; контрольно-аналітичні лабораторії; фармацевтичні фабрики, заводи; науково-дослідні інститути; клініко-діагностичні лабораторії; хіміко-фармацевтичні підприємства та парфумерно-косметичної галузі; економіко-маркетингові структури підприємств.

  Асистент фармацевта — це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти. Бути справжнім фахівцем своєї справи — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі!

   

   

   

   

  Старости та куратори академічних груп

  відділення «Сестринська справа. Фармація»

  111

  Верстюк Інна Вікторівна

  Шаповалова Інна Юріївна

  112

  Калюжна Яна Анатоліївна

  Сугак Валентин Анатолійович

  115

  Алексєєнко Анна Олесіївна

  Смірнов Павло Євгенович

  211

  Суходол Анна Петрівна

  Шевченко Анна Олександрівна

  121

  Заруденець Дар’я Дмирівна

  Нижник Сергій Васильович

  122

  Христова Каріна Володимирівна

  Голубнича Людмила Петрівна

  125

  Марчук Катерина Василівна

  Аркушенко Галина Геннадіївна

  221

  Вірязова Маргарита Володимирівна

  Литвинова Аліна Едуардівна

  131

  Андрійчук Іванна Миколаївна

  Димченко Людмила Ігорівна

  132

  Василеська Тетяна Андріївна

  Тейсар Юлія Валентинівна

  135

  Чабанова Катерина Сергіївна

  Запорожець Олена Миколаївна

  231

  Гарайнова Тетяна Сергіївна

  Зима-Худякова  Ірина Олександрівна

  141

  Міщенко Ольга Сергіївна

  Стратієнко Галина Іванівна

  142

  Денисенко Владлена Юріївна

  Нагурня Наталія Степанівна

  Відділення післядипломної освіти комунального закладу “Бериславський медичний фаховий коледж” Херсонської обласної ради розпочало свою діяльність 15 грудня 2008 року. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 47 Закону України “Про освіту” та статті 10 Закону України “Про вищу освіту”, директивних документів Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки України.

   

  Очолює відділ Срібна Тетяна Вікторівна - здібний молодий керівник, відповідальна та креативна особистість. Тетяна Вікторівна завжди готова до нових починань, з радістю та натхненням до своєї праці розпочинає кожен день, слідкує за останніми тенденціями української медичної науки і практики, які безпосередньо впроваджує у нашому навчальному закладі.

   Курси спеціалізації "Лікувальний масаж"

  Навчайтесь музиці тіла для здоровя, для задоволення!

   У системі медичного обслуговування населення головна роль відведена роботі середнього медичного персоналу. Високий професійний рівень, вихованість, високі моральні якості повинні бути властиві кожній медсестрі, фельдшеру. В період навчання на циклі спеціалізації майбутня медична сестра чи фельдшер повинні засвоїти теоретичний матеріал і оволодіти практичними навичками лікувального масажу. 

  ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА (ЛФК)

  • Метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних вправ і природних факторів природи до хворої людини з лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить використання основної біологічної функції організму руху.

  Основними завданнями відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини є:

  • Організація медичного контролю за всіма категоріями осіб, які займаються фізичною культурою та спортом;
  • Профілактика та діагностика на ранніх стадіях захворювань;
  • Проведення відновлювального лікування (реабілітації) спортсменів після травм, операцій, захворювань, осіб, які займаються фізкультурою та інших верств населення методами лікувальної фізкультури.

  Лікар лікувальної фізкультури надає кваліфіковану медичну допомогу з використанням сучасних вимог щодо профілактики, діагностики, лікування, а також реабілітації хворих.

  Головним його завданням є підбір необхідного рухового комплексу для кожного хворого з урахуванням його індивідуальних особливостей і перенесених захворювань.

  Щоб дізнатися детальну інформацію та зареєструватися на курси, звертайтеся за адресою:

  м.Берислав, вул.1 Травня 173, 104 кабінет (відділення післядипломної освіти). (05546) 7-54-69; 7-53-77; 7-48-80.

  www.bmu.ks.ua

   

  До інформаційного суспільства легше йти разом!

  Без знання комп’ютера нині — ніяк. І все частіше при прийомі на певні посади, наприклад, фельдшера чи медичної сестри, вимагається наявність посвідчення оператора комп’ютерного набору, тож закінчення курсів може зміцнити ваші позиції на ринку праці.
  Бериславський медичний фаховий коледж пропонує освоїти навички роботи з комп’ютером. Організація курсів професійної підготовки в нашому коледжі сприятиме забезпеченню поетапного оволодіння студентами засобами інформаційних технологій – від базового курсу інформатики до ознайомлення з професійними пакетами за спеціальністю.
  Курси проходять після навчальних занять. Для зарахування на курси потрібно подати заяву встановленого зразка. Курси провадяться на платній основі. Після завершення навчання студенти складають іспит.
  Навчання проводиться в кабінеті «Інформатика», який обладнано 12 сучасними комп'ютерами Intel Dual Core, сканером, принтером. Є кабельне підключення до мережі Internet. За 4 місяці ви навчитеся:

  • працювати в різних операційних системах; 
  • легко орієнтуватись в мережі Internet;
  • створювати веб-сторінки;
  • професійно створювати текстові документи та ділові папери;
  • опрацьовувати табличні дані у табличному процесорі;
  • створювати бази даних та вести пошук інформації в них.

  Комп'ютер стає дедалі впливовішим в усіх сферах життя, а тому людина має знати, як працювати з цією технікою.
  Слухачами курсів «Користувач персонального комп’ютера» можуть бути всі охочі, то ж поспішайте, ми чекаємо на Вас!!!

   

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.1 Травня, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2023 Бериславський медичний коледж