Комунальний заклад

  Бериславський медичний фаховий коледж

  Херсонської обласної ради

       

   

  Відділення «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА. ФАРМАЦІЯ"

   Спеціальність 223 Медсестринство

   Спеціалізація Сестринська справа

   Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 4 роки;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

   

  Ліцензійний обсяг: 75 осіб

  (50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

  Очолює відділення Кобельчук Ірина Ігорівна -  спеціаліст І кваліфікаційної категоріївикладач дисципліни "Анатомія та фізіологія людини".

  Сучасна медична сестра це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, людина з широким світоглядом, можливості якої відкриваються саме в Бериславському медичному фаховому коледжі.

  Сестра медична - здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

  Здобувачі освіти вивчають чинне законодавство охорони здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я; права, обов'язки та відповідальність медичної сестри.

  Отже, лікування не буде ефективним без належного догляду. Тому, основне завдання, яке ставить навчальний заклад перед майбутніми випускниками, - це засвоєння теоретичних знань та умінь, які отримують на лекціях, практиках, при спостереженні і догляді за хворими під час виробничої та переддипломної практик, під час виконання сестринських маніпуляцій у тренажерних залах та спеціально обладнаної операційної, які знаходяться в приміщені коледжу.

  У комунальному закладі «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради розроблено засоби впровадження дистанційного навчання: засоби надання навчального матеріалу, засоби перевірки виконання завдань, засоби проведення консультацій та лекцій між викладачем і здобувачем освіти, засоби для швидкого поповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

  Випускники спеціалізації "Сестринська справа" реалізують свій професіоналізм у лікарнях, санаторіях, оздоровчих та реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях,  медичних пунктах  шкіл, в якості сестри медичної операційної,  сестри-анестезистки, сестри медичної санітарної авіації, сестри медичної станції швидкої та невідкладної  допомоги.

  Отримавши ступінь фахового молодшого бакалавра, медичні сестри мають можливість продовжити освіту у вищих навчальних закладах медичного спрямування.  

   

    

  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

   Спеціалізація Фармація

   Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 3 роки;

   

  Ліцензійний обсяг: 30 осіб

  (10 – державне замовлення, 20 – контрактна форма навчання).

  Фармація галузь успішного професійного зростання в Україні.

  Асистент фармацевта – це фаховий молодший бакалавр, який призначається для роботи в аптеках, на аптечних складах, у філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках, фармацевтичних складах та інших підприємствах аптечної служби. Сьогодні асистент фармацевта — це спеціаліст соціальноорієнтований та надзвичайно необхідний суспільству.

   

  Підготовка за спеціалізацією "Фармація" виконується на високому навчально-методичному рівні з використанням навчальних аудиторій, лабораторій, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою. У навчальному закладі штучно імітовані «аптечні пункти». Навчальне місце кожного здобувача освіти забезпечене необхідним лабораторним інструментарієм, хімічними реактивами, що використовуються під час виготовлення ліків. Студенти проходять пропедевтичну, фармакогностичну, технологічну практики.

  Під час дистанційної форми навчання викладачами створену таку комунікаційну структуру, яка є гнучкою та комфортною для усіх учасників освітнього процесу (кожен викладач має власний простір для викладання необхідних матеріалів, забезпечення взаємодій та відгуків здобувачів).

  Після завершення навчання фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з фармакології та фармакотерапії, хімії, аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Що дає можливість широкого вибору місця роботи: аптеки та їх структурні підрозділи; фармацевтичні компанії; фармацевтичні фірми; аптечні бази, склади; контрольно-аналітичні лабораторії; фармацевтичні фабрики, заводи; науково-дослідні інститути; клініко-діагностичні лабораторії; хіміко-фармацевтичні підприємства та парфумерно-косметичної галузі; економіко-маркетингові структури підприємств.

  Асистент фармацевта — це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти. Бути справжнім фахівцем своєї справи — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі!

   

   

   

   

  Старости та куратори академічних груп

  відділення «Сестринська справа. Фармація»

  111

  Верстюк Інна Вікторівна

  Шаповалова Інна Юріївна

  112

  Калюжна Яна Анатоліївна

  Сугак Валентин Анатолійович

  115

  Алексєєнко Анна Олесіївна

  Смірнов Павло Євгенович

  211

  Суходол Анна Петрівна

  Шевченко Анна Олександрівна

  121

  Заруденець Дар’я Дмирівна

  Нижник Сергій Васильович

  122

  Христова Каріна Володимирівна

  Голубнича Людмила Петрівна

  125

  Марчук Катерина Василівна

  Аркушенко Галина Геннадіївна

  221

  Вірязова Маргарита Володимирівна

  Литвинова Аліна Едуардівна

  131

  Андрійчук Іванна Миколаївна

  Димченко Людмила Ігорівна

  132

  Василеська Тетяна Андріївна

  Тейсар Юлія Валентинівна

  135

  Чабанова Катерина Сергіївна

  Запорожець Олена Миколаївна

  231

  Гарайнова Тетяна Сергіївна

  Зима-Худякова  Ірина Олександрівна

  141

  Міщенко Ольга Сергіївна

  Стратієнко Галина Іванівна

  142

  Денисенко Владлена Юріївна

  Нагурня Наталія Степанівна

  Відділення «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА"

  Спеціальність 223 Медсестринство

  Спеціалізація Лікувальна справа

  Кваліфікація – фельдшер

  Основа навчання – бюджет/контракт

  Форма навчання – денна

   

  Термін навчання:

  - 4 роки на базі базової загальної середньої освіти (база 9 класів)

  - 3 роки на базі повної загальної середньої освіти (база 11класів)

  Ліцензійний обсяг: 75 осіб

  (50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

  Очолює відділення - Покрищенко Олена Михайлівна спеціаліст І кваліфікаційної категоріївикладач дисципліни "Внутрішня медицина"

   

  Фельдшер – це найбільш ерудований медичний працівник з базовою медичною освітою, який володіє сучасними знаннями медицини. Фахівець екстракласу нової формації, який може самостійно здійснювати компетентну діагностику та надавати всю необхідну долікарську допомогу.

   

  Професійні обов'язки фельдшера –   здійснення діагностичної, лікувальної (у т.ч. надання екстреної допомоги), профілактичної, організаційно-методичної, технічної функцій, організації догляду за хворими.

  Більшість з них працює сьогодні в міських і районних фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально-профілактичних установах на первинних посадах фельдшера, завідувач фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом, здоровпунктом.

  Фельдшер може займати первинні посади на станціях (відділеннях) швидкої та невідкладної медичної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктах, у центрах екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, курортних, профілактичних та епідеміологічних закладах.

  У системі медичного   обслуговування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України важливе місце належить військовому фельдшеру.

  На відділенні «Лікувальна справа» cтворені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами, працюють досвідчені викладачі, які мають значний досвід роботи, працюють творчо та самовіддано. Сучасне оснащення кабінетів доклінічної підготовки надає можливість для відпрацювання практичних навичок та вмінь. Завдяки тісному зв’язку з клінічними базами міста та області, студенти мають змогу закріплювати свої знання та вміння безпосередньо в умовах майбутньої професії. У навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Використання мультимедійних технологій в освітньому процесі має складну структуру і дозволяє максимально задовольняти сучасні інформаційні потреби учасників освітнього процесу - викладача і студента; підвищує якість професійних знань, умінь, навичок; а також активізує пізнавальну діяльність, розвиває здібності до творчості, формує креативне мислення студентів і викладача.

  У комунальному закладі «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської обласної ради організоване якісне дистанційне навчання. Що є сукупністю сучасних педагогічних, комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, методів і засобів, що забезпечує можливість навчання без відвідування навчального закладу, але з регулярними консультаціями у викладачів навчального закладу.

  На відділенні проводяться заходи з інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи: зустрічі з психологами, спеціалістами з права, представниками різних громадських організацій, випускниками коледжу, тематичні вечори, години спілкування та ін.

  Наші випускники підготовлені до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках. Більшість з них працює сьогодні в міських і районних лікувально-профілактичних закладах на первинних посадах фельдшера.

  Освіта, отримана в коледжі, - гарант високого професіоналізму. Підготовка наших випускників відповідає найсучаснішим світовим стандартам медичної освіти, про що свідчать відгуки головних лікарів та пацієнтів медичних установ Херсонської області. Ми дбаємо про те, щоб майбутні фельдшери в стінах медичного коледжу зростали не лише професійно, але й стали носіями високої загальної культури з чіткою громадянською позицією.

  Завданням відділення є підготовка спеціалістів, які органічно поєднують високий професіоналізм, гуманність та милосердя, комплексний всебічний догляд за пацієнтами, відновлення здоров'я і реабілітацію, сприяння зміцненню здоров'я і попередженню захворювань, готовність цілком віддати себе обраній професії.

   

   

  Відділення післядипломної освіти комунального закладу “Бериславський медичний фаховий коледж” Херсонської обласної ради розпочало свою діяльність 15 грудня 2008 року.

   

   

   

  Очолює відділення Шевченко Анна Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, магістр медсестринства.

   

    

   

  Діяльність відділення ґрунтується на законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказу Міністерства охорони здоров'я України №742 від 23.11.2007 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», наказу Міністерства охорони здоров’я  України № 2016 від 10.11.2022 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного  професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства», постанові Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я»

   

  Підготовка фахівців здійснюється за напрямками:

  Спеціалізація – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;

  Тематичне удосконалення – набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей фахівців з медичною освітою у межах професійної діяльності.

   

  Завдання відділення післядипломної освіти:

  • зміцнення та удосконалення професійних знань і вмінь;
  • поповнення та оновлення знань з основ медичних наук;
  • забезпечення потреб фахівців у підвищенні рівня фахових знань і оволодінні новими професійними вміннями та навичками;
  • забезпечення потреб лікувальних закладів державної та іншої форм власності у вдосконаленні майстерності спеціалістів для здійснення лікувально - профілактичної, організаційно - адміністративної діяльності, заходів щодо збереження життя людини та її здоров’я;
  • ознайомлення з новими медичними технологіями, дослідженнями, обладнанням;
  • інформування про зміни да доповнення нормативного забезпечення усіх галузей і підрозділів системи охорони здоров’я.

   

   Перелік функціонуючих циклів відділення післядипломної освіти

   

  №п/п

  Найменування циклу

  Термін навчання

  Кількість навчальних годин

   

  Тематичне удосконалення

   

   

  1

  Педіатрія (сестра медична / брат медичний дитячої поліклініки, патронажна)

  2 тижні

   

  75

   

  2

  Хірургія (сестра медична / брат медичний хірургічних відділень і кабінетів)

  2 тижні

   

  75

   

  3

  Терапія (сестра медична / брат медичний стаціонару)

  2 тижні

  75

  4

  Сімейна медицина (сестра медична / брат медичний загальної практики-сімейної медицини)

  2 тижні

   

  75

   

  5

  Педіатрія (сестра медична / брат медичний закладу освіти)

  1,5 тижні

  45

  6

  Педіатрія (сестра медична / брат медичний закладу дошкільної освіти)

  1,5 тижні

  45

   

  7

  Педіатрія (сестра медична / брат медичний дитячого стаціонару)

  2 тижні

  75

  8

  Паліативна і хоспісна допомога (сестра медична / брат медичний з паліативної допомоги)

  2 тижні

  75

   

  9

  Лікувальна справа (фельдшер ФАПів та амбулаторій)

  2 тижні

  75

  10

  Терапія (сестра медична / брат медичний амбулаторно-поліклінічної служби)

  2 тижні

  75

   

  11

  Травматологія (сестра медична / брат медичний травматологічних відділень і кабінетів)

  2 тижні

  75

   

  12

  Медицина невідкладних станів (фельдшер (сестра медична / брат медичний) станції (відділення) швидкої та невідкладної медично допомоги) 

  2 тижні

  75

   

  13

  Інфекційні хвороби (сестра медична  / брат медичний інфекційних відділень та кабінетів)

  2 тижні

  75

   

  14

  Медична статистика (статистик медичний)

  1,5 тижні

  45

  15

  Фізична та реабілітаційна медицина (сестра медична / брат медичний з фізіотерапії)

  2 тижні

  75

   

  16

  Рентгенологія (ренгенлаборант)

  2 тижні

  45

  17

  Лікувально- діагностичні процедури (сестра медична/брат медичний процедурного кабінету)

  2 тижні

  75

   

  18

  Анестезіологія (сестра медична / брат медичний відділення реанімації та інтенсивної терапії)

  2 тижні

  45

   

  Спеціалізація

   

   

  1

  Паліативна та хоспісна допомога (сестра медична/брат медичний з паліативної допомоги) - спец. за профілем

  1,5 міс

  180

  180

  2

  Сімейна медицина (сестра медична/брат медичний загальної практики - сімейної медицини) - спец. за профілем

  2 міс

  300

   

  3

  Фізична та реабілітаційна медицина (сестра медична/брат медичний з реабілітації) - спец. за фахом

  2 міс

  300

  4

  Фізична терапія та ерготерапія (асистент ерготерапевта) - спец. за профілем

  1 міс

  150

   

  5

  Фізична терапія та ерготерапія (асистент фізичного терапевта) - спец. за профілем

  1 міс

  150

   

   

   

   

   

   

   

   Курси спеціалізації "Лікувальний масаж"

  Навчайтесь музиці тіла для здоровя, для задоволення!

   У системі медичного обслуговування населення головна роль відведена роботі середнього медичного персоналу. Високий професійний рівень, вихованість, високі моральні якості повинні бути властиві кожній медсестрі, фельдшеру. В період навчання на циклі спеціалізації майбутня медична сестра чи фельдшер повинні засвоїти теоретичний матеріал і оволодіти практичними навичками лікувального масажу. 

  ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА (ЛФК)

  • Метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних вправ і природних факторів природи до хворої людини з лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить використання основної біологічної функції організму руху.

  Основними завданнями відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини є:

  • Організація медичного контролю за всіма категоріями осіб, які займаються фізичною культурою та спортом;
  • Профілактика та діагностика на ранніх стадіях захворювань;
  • Проведення відновлювального лікування (реабілітації) спортсменів після травм, операцій, захворювань, осіб, які займаються фізкультурою та інших верств населення методами лікувальної фізкультури.

  Лікар лікувальної фізкультури надає кваліфіковану медичну допомогу з використанням сучасних вимог щодо профілактики, діагностики, лікування, а також реабілітації хворих.

  Головним його завданням є підбір необхідного рухового комплексу для кожного хворого з урахуванням його індивідуальних особливостей і перенесених захворювань.

  Щоб дізнатися детальну інформацію та зареєструватися на курси, звертайтеся за адресою:

  м.Берислав, вул.1 Травня 173, 104 кабінет (відділення післядипломної освіти). (05546) 7-54-69; 7-53-77; 7-48-80.

  www.bmu.ks.ua

   

  Фахівець з медичною освітою, який прибув у заклад, перед проходженням циклу спеціалізації та циклу тематичного вдосконалення пред’являє:

  • путівку на навчання;
  • копію наказу про направлення на курси;
  • паспорт (паспорт у формі пластикової картки типу ID-1, е-паспорт);
  • диплом або завірену копію диплома про закінчення закладу вищої або фахової передвищої освіти;
  • свідоцтво про проходження спеціалізації, посвідчення про проходження циклів тематичного удосконалення (за наявності).

   

  Форми навчання:

  Дистанційна - в режимі реального часу (з можливістю задавати запитання лектору)

  Дистанційно - очна (в режимі реального часу  - не більше 50% від загального обсягу навчальних годин, особиста присутність  на практичній частині циклу – не менше 50% від загального обсягу навчальних годин).

  Очна – особиста присутність в місці проведення циклу (з відривом від виробництва).

   

  Фахівець з медичною освітою має право проходити спеціалізацію з кількох спеціальностей за наявності виробничої необхідності.

   

  Оцінювання результатів навчання:

  1. Фахівцям з медичною освітою, які закінчили навчання на циклах спеціалізації та успішно пройшли підсумкове оцінювання (теоретична частина - не менше 70% вірних відповідей, практична частина – «склав»), видається свідоцтво про проходження спеціалізації за формою.
  2. Фахівцям з медичною освітою, які закінчили навчання за циклами удосконалення та успішно пройшли підсумкову атестацію (теоретична частина - не менше 70% вірних відповідей, практична частина – «склав»), видається посвідчення за формою.

   

   

   

   

  Сторінка 1 із 2

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.Героїв України, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2024 Бериславський медичний коледж