Комунальний заклад

  Бериславський медичний фаховий коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Студентське самоврядування

  Шановне студенство!

  Студентські роки – це той час, коли життя яскраве, щедре на події і тільки від кожного з нас залежить, щоб роки навчання залишились в нашій пам’яті як плідна, прекрасна, золота пора.

  Для здійснення своїх заповітних мрій і сподівань ми обрали шлях, що проходить через Бериславський медичний коледж.

  Завдяки налагодженій співпраці з викладачами, ми завжди знаходимо вихід з ситуації, робимо все можливе, аби вирішити питання найкращим чином, адже всі ми працюємо на благо нашого коледжу та забезпечення якісного навчального процесу в його стінах.

  До Наших послуг – наукові товариства, клуби за інтересами, художні гуртки з вокалу і хореографії, спортивні секції тощо. Сьогодні і завтра Ми будемо визначати інтелектуальний і творчий потенціал нашого регіону і держави. Ми – молода еліта, наше майбутнє, яке здатне зробити Україну сильною і процвітаючою. Нехай стане Нам сил і знань, черпаймо мудрість і силу духу зі скарбниці історії і культури нашого народу, щиро любімо рідну землю, шануймо батьків і завжди пишаймося тим, що Ми є студентами  Бериславського медичного коледжу!

  Шульга Дмитро,

  президент студентського колективу

  Бериславського медичного коледжу

   

  Студентське самоврядування є особливою формою самостійної громадської діяльності студентів  в реалізації функцій управління життям студентського колективу у відповідності з цілями та завданнями, які постають перед ними. Воно є елементом загальної системи управління виховним процесом у коледжі та передбачає максимальне врахування інтересів та потреб студентів на основі вивчення громадської думки і конкретних ініціатив.

   Студентський парламент  разом із адміністрацією коледжу намагаються максимально враховувати інтереси та реалізувати ініціативу студентів. Студенти беруть на себе деякі важливі функції   у сфері організації дозвілля як однієї з ефективних форм виховного процесу, яка охоплює велику кількість студентів разом із викладацьким складом (чим забезпечується зв’язок поколінь) і враховує різноманіття інтересів (інтелектуальні ігри, спортивні заходи, фестивалі художньої самодіяльності тощо).

  Викладач коледжу завжди був вихователем, але сьогодні виховання  розуміється не тільки  як одночасна передача знань і оціночних суджень від старшого покоління до молодшого, але і як взаємодія та співробітництво викладачів і студентів у сфері їх спільного буття.

  Авторитет викладача – інтегральна характеристика його професійної, педагогічної та особистісної позиції в колективі, яка проявляється в процесі взаємостосунків з колегами, студентами і здійснює вплив на успішність навчально-виховного процесу.  Від кураторів та викладачів, взаємодії їх із студентським активом залежать інтенсивність та якість позааудиторної роботи. Куратором може бути тільки досвідчена людина, яка своїм авторитетом та досвідом може впливати на студентів.

  З 2008 року в Бериславcькому медичному коледжі діє студентське самоврядування, основними завданнями якого є:

  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  • контроль за навчальною та трудовою дисципліною студентів;
  • пропаганда здорового способу життя;
  • сприяння діяльності студентських товариств, об’єднань, творчих гуртків, секцій;
  • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів та молодіжних організацій.

   

  Студентська рада коледжу 

   Президент студентського парламенту – Шульга Дмитро (133 група)

  Голова студентського парламенту - Доля Анастасія (221 група) 

  Голова сектору з навчально-виховної роботи   Соловйова Аліна (125 група)

   Голова культурно-масового сектору Кукута Аліна (111 група)

     Голова сектору зі спортивно-масової роботи –  Розналєвіч Валерій (132 група)
   

  Голова сектору  з інформаціїЛогвіненко Віталіна (121 група)

   
   Голова шефського сектору – Вишнік Руслана (учениця 10 класу ліцею)
   
   
   

    СЕКТОРИ  СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

  Сектори є робочими органами студентського самоврядування  в коледжі. Роботу кожного сектору організовує і контролює відповідний голова сектору. Голів секторів призначає та звільняє з посади голова студентської ради. Членом сектору може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та подав заяву до голови відповідного сектору.
  Для забезпечення виконання завдань студентського самоврядування створюються такі сектори:
  • сектор з навчальної-виховної роботи;
  • сектор  з культурно-масової роботи;
  • сектор  зі спортивної  роботи;
  • сектор  з шефської роботи;
  • сектор  з інформації.
  1. Сектор з навчально-виховної роботи
  • Підтримує зв'язки зі старостами, студентами та заступником директора з навчальної роботи з метою вдосконалення навчального процесу;
  • забезпечує вирішення на рівні керівництва коледжу навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;
  • збирає інформацію щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;
  • забезпечує контроль відвідування занять студентами та надає заступнику директора з навчальної роботи інформацію щодо дотримання студентами та викладачами навчальної дисципліни;
  • вносить свої пропозиції до керівництва коледжу щодо підвищення ефективності навчального процесу, вдосконалення розкладу занять;
  • ініціює та допомагає в організації студентських наукових конференцій;
  • організовує роботу студентського наукового товариства та клубів;
  • акумулює та поширює інформацію щодо студентських наукових конференцій та проводить заходи по залученню студентів до участі в наукових гуртках та конференціях як в коледжі, так і за його межами.
  2. Сектор з культурно-масової роботи
  • Вивчає потреби та побажання студентів щодо культурно-масових заходів (концерти, вечори, дискотеки, походи тощо);
  • вносить пропозиції та проводить заходи з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;
  • ініціює та проводить загальноколеджні заходи культурно-масового характеру;
  • надає пропозиції керівництву коледжу та заступнику директора з виховної роботи щодо створення, скасування, або зміни напрямків діяльності гуртків чи клубів при коледжі;
  • співпрацює з іншими громадськими молодіжними організаціями та об'єднаннями країни у сфері культурно-масової роботи.
  3. Сектор зі спортивної роботи
  • Ініціює проведення спортивних змагань серед студентів коледжу;
  • ініціює та організовує заходи по пропаганді та поширенню здорового способу життя;
  • вносить свої пропозиції щодо розвитку груп, гуртків та секцій з метою залучення студентів до активного спортивного життя;
  • співпрацює з цикловою комісією викладачів фізичного виховання, спортивним клубом, та заступником директора з виховної роботи у створенні клубів та груп підтримки коледжних спортивних команд.
  4. Сектор з інформації
  • Акумулює та поширює інформацію про функціонування студентського самоврядування в коледжі, використовуючи інформаційні стенди, електронне табло, Інтернет ресурси тощо;
  • ініціює та проводить із залученням спеціалістів дослідження в студентському середовищі;
  • співпрацює з редакцією газети "Студентський вісник" та надає матеріали іншим виданням щодо студентського життя та проблем.
  5. Сектор із зовнішніх зв'язків
  • Підтримує зв'язки зі студентами інших вузів міста, України та інших країн, організовує спільні заходи, в тому числі з питань обміну студентським досвідом;
  • підтримує зв'язки з органами державної та місцевої влади, молодіжними та громадськими організаціями;
  • укладає угоди, щодо проведення спільних заходів міжнародного рівня, з погодженням адміністрацією Коледжу.

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.1 Травня, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2023 Бериславський медичний коледж