Комунальний заклад

  Бериславський медичний фаховий коледж

  Херсонської обласної ради

       

  Відділення «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

   Спеціальність 223 Медсестринство

   Спеціалізація Лікувальна справа

   Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 4 роки;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

   

  Ліцензійний обсяг: 75 осіб

  (50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

  Очолює відділення - Покрищенко Олена Михайлівна.

  Моя професія - фельдшер

  Найпопулярнішою серед абітурієнтів є професія фельдшера. Фельдшер (нім. Feldscher від Feldscherer) спочатку перекладалось як польовий цирульник, хірург. Це медичний працівник із спеціальною освітою, який має право самостійно надавати першу медичну та долікарську допомогу на фельдшерсько-акушерському пункті (ФАПі); помічник лікаря в лікувально-профілактичних та санітарно-протиепідемічних установах. Освітня та професійна підготовка в коледжі дає можливість випускникові в умовах гострої конкуренції влаштуватись на роботу у здоровпункт будь-якого підприємства, на морські та річкові судна, у лікувальні заклади, працювати фельдшером станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги, очолювати ФАП на селі.

   Професія має спеціальності

  Фельдшер працює переважно в установах служби швидкої допомоги, виїжджає на виклики для надання  допомоги хворому. За даними огляду ставить попередній діагноз. У разі потреби викликає лікаря або бригаду фахівців. Здійснює транспортування хворих при госпіталізації. Виконує медичні маніпуляції, внутрішньовенні ін'єкції, перев'язки тощо.

  Фельдшер військовий веде прийом і медичний огляд, а також лікування у військових частинах, на кораблях за відсутності лікаря або під його наглядом.

  Фельдшер психоневрологічних установ працює там, де відсутній лікар-психіатр, скеровує виявлених або тих, хто звернувся за допомогою в стаціонар і спостерігає за ними після виписки.

  Фельдшер-акушер приймає пологи, проводить патронаж вагітних жінок і грудних дітей, вживає заходи щодо запобігання жіночої й дитячої смертності.

  На сьогоднішній день на відділенні “Лікувальна справа” навчається 225 студентів. Колектив відділення постійно працює над удосконаленням рівня практичної підготовки спеціалістів, в постійному творчому пошуку, аби перетворити вчорашнього випускника школи на висококваліфікованого фахівця, здатного успішно працювати в сучасних умовах.

  У процесі підготовки студентів запроваджуються новітні технології навчання: мультимедійні системи, підручники на електронних носіях; Internet-технології, активні форми навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми та створення практичних ситуацій з розподілом відповідних ролей між студентами.

  З метою підвищення якості успішності студентів проводиться наступна робота: використання передових інноваційних технологій навчання; створення належних умов для співпраці навчального закладу з лікувально-профілактичними закладами міста та області; розвиток творчої науково-дослідницької роботи викладачів та студентів; участь у конференціях та конкурсах.

  Освіта, отримана в коледжі, - гарант високого професіоналізму. Підготовка наших випускників відповідає найсучаснішим світовим стандартам медичної освіти, про що свідчать відгуки головних лікарів та пацієнтів медичних установ Херсонської області.

  Навчання на відділенні «Лікувальна справа»  - відмінний варіант для тих, хто вже не хоче вчитися в школі і мріє про отримання спеціальності і працевлаштуванні в максимально швидкі терміни.

   

  В 2018/2019 навчальному році комунальний заклад «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської ради працював над введенням з 01 вересня  2019 року підготовки студентів за спеціальністю 223 Медсестринство, спеціалізації Лікувальна справа (Військовий фельдшер).

   Заклад звернувся з відповідними листами до Херсонської обласної ради та Департаменту охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації. В навчальному закладі вже розроблені навчальні плани та необхідне навчально-методичне забезпечення по введенню спеціальності 223 Медсестринство, спеціалізація Лікувальна справа (Військовий фельдшер).

  Станом на 14 січня  2019 отримано погодження від Херсонської обласної ради та Департаменту охорони здоров’я на введення спеціальності «Військовий фельдшер».

   

  з/п

  Номер академічної групи

  П.І.П. старости

  Кількість студентів в групі

  П.І.П куратора  1

  113

  Ричковська Анна Вікторівна

  25

  Драган Людмила Іванівна

  2

  114

  Козаченко Анастасія Сергіївна

  25

  Мозгова Олена Миколаївна

  3

  212

  Моргун Юлія Вадимівна

  22

  Омельяненко Дмитро Сергійович

  4

  123

  Позігун Тетяна Володимирівна

  25

  Клікушина Яна Анатоліївна

  5

  124

  Макуріна Анжеліка Олександрівна

  25

  Бай Ірина Олександрівна

  6

  222

  Гусаров Анатолій

  24

  Рахмакова Наталія Олександрівна

  7

  133

  Ковальчук Ольга Андріївна

  25

  Бєлєй Тетяна Ярославівна

  8

  134

  Бумбу Кароліна Василівна

  24

  Піскунова Валентина Василівна

  9

  232

  Прокіпець Павло Юрійович

  23

  Бриж Марина Іванівна

  10

  143

  Шевцова Руслана Юріївна

  24

  Дідик Валентина Вікторівна

  11

  144

  Кисельова Олександра Олегівна

  25

  Дідик Олександр Орестович

   Відділення «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА. ФАРМАЦІЯ"

   Спеціальність 223 Медсестринство

   Спеціалізація Сестринська справа

   Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 4 роки;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки.

   

  Ліцензійний обсяг: 75 осіб

  (50 – державне замовлення, 25 – контрактна форма навчання).

  Очолює відділення Кобельчук Ірина Ігорівна -  спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, викладач дисципліни "Фізіологія".

  Сучасна медична сестра – це висококваліфікований спеціаліст, професіонал, людина з широким світоглядом, можливості якої відкриваються саме в Бериславському медичному фаховому коледжі.

  Сестра медична - здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря. Проводить прості діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури. Застосовує лікарські засоби для зовнішнього, ентерального і парентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Веде медичну документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Дотримується принципів медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

   Cтуденти вивчають чинне законодавство охорони здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я; права, обов'язки та відповідальність медичної сестри.

  Отже, лікування не буде ефективним без належного догляду. Тому, основне завдання, яке ставить навчальний заклад перед майбутніми випускниками, - це засвоєння теоретичних знань та умінь, які засвоюються на лекціях, практиках, при спостереженні і догляді за хворими під час виробничої та переддипломної практики, під час виконання сестринських маніпуляцій у тренажерних залах та спеціально обладнаної операційної, які знаходяться в приміщені коледжу.

  Сьогодні відділення нараховує 230 студентів.

  Випускники спеціальності "Сестринська справа" реалізують свій професіоналізм у лікарнях, санаторіях, оздоровчих та реабілітаційних центрах, пологових будинках, диспансерах, амбулаторіях,  медичних пунктах  шкіл, в якості сестри медичної операційної,  сестри-анестезистки, сестри медичної санітарної авіації, сестри медичної станції швидкої та невідкладної  допомоги.

  Отримавши ступінь фахового молодшого бакалавра, медичні сестри мають можливість продовжити освіту в медичних університетах та здобути ступінь  бакалавра,  а  в  перспективі - й  магістра. Зросла  роль медичних сестер, які здобувають освіту в Україні за європейськими стандартами. Медична сестра стає справжнім  партнером лікаря у наданні медичної допомоги  пацієнтам.

  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

   Спеціалізація Фармація

   Термін навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) - 3 роки;

   

  Ліцензійний обсяг: 30 осіб

  (10 – державне замовлення, 20 – контрактна форма навчання).

  Фармація – галузь успішного професійного зростання в Україні.

  Фармацевт – це молодший бакалавр, який призначається для роботи в аптеках, на аптечних складах, у філіях аптек, аптечних пунктах, фармацевтичних фабриках, фармацевтичних складах та інших підприємствах аптечної служби. Сьогодні, фармація — це галузь надзвичайно динамічного розвитку, яка тісно пов’язана з новітніми світовими досягненнями науки. А фармацевт — це спеціаліст соціальноорієнтований та надзвичайно необхідний суспільству.

  Підготовка студентів за спеціалізацією "Фармація" виконується на високому навчально-методичному рівні з використанням навчальних аудиторій, лабораторій, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою. У навчальному закладі штучно імітовані «аптечні пункти». Навчальне місце кожного студента забезпечене необхідним лабораторним інструментарієм, хімічними реактивами, що використовуються під час виготовлення ліків. Студенти проходять пропедевтичну, фармакогностичну, технологічну практики. На відділенні навчається 12 студентів-відмінників, перед якими відкриваються всі перспективи подальшого навчання та професійного розвитку в Україні.

  Після завершення навчання фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з фармакології та фармакотерапії, хімії, аптечної технології ліків, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу, фармакоекономіки та ін. Що дає можливість широкого вибору місця роботи: аптеки та їх структурні підрозділи; фармацевтичні компанії; фармацевтичні фірми; аптечні бази, склади; контрольно-аналітичні лабораторії; фармацевтичні фабрики, заводи; науково-дослідні інститути; клініко-діагностичні лабораторії; хіміко-фармацевтичні підприємства та парфумерно-косметичної галузі; економіко-маркетингові структури підприємств. Відповідні посади фаховий молодший бакалавр галузі Фармація може обіймати не лише в Україні, а й в країнах зарубіжжя.

  Отже, фармацевт — спеціаліст, фах якого, в силу своєї «багатовекторності» і різноплановості, може піддатися великій кількості перетворень та завжди відповідати вимогам часу. Фармацевт — це гідна європейська заробітна плата, високий рівень життя, приналежність до інтелектуальної еліти. Бути фармацевтом — це значить бути лідером, справжнім господарем своєї долі!

   

   

  Старости та куратори академічних груп

  відділення «Сестринська справа. Фармація»

  111

  Верстюк Інна Вікторівна

  Шаповалова Інна Юріївна

  112

  Калюжна Яна Анатоліївна

  Сугак Валентин Анатолійович

  115

  Алексєєнко Анна Олесіївна

  Смірнов Павло Євгенович

  211

  Суходол Анна Петрівна

  Шевченко Анна Олександрівна

  121

  Заруденець Дар’я Дмирівна

  Нижник Сергій Васильович

  122

  Христова Каріна Володимирівна

  Голубнича Людмила Петрівна

  125

  Марчук Катерина Василівна

  Аркушенко Галина Геннадіївна

  221

  Вірязова Маргарита Володимирівна

  Литвинова Аліна Едуардівна

  131

  Андрійчук Іванна Миколаївна

  Димченко Людмила Ігорівна

  132

  Василеська Тетяна Андріївна

  Тейсар Юлія Валентинівна

  135

  Чабанова Катерина Сергіївна

  Запорожець Олена Миколаївна

  231

  Гарайнова Тетяна Сергіївна

  Зима-Худякова  Ірина Олександрівна

  141

  Міщенко Ольга Сергіївна

  Стратієнко Галина Іванівна

  142

  Денисенко Владлена Юріївна

  Нагурня Наталія Степанівна

  Відділення післядипломної освіти комунального закладу “Бериславський медичний фаховий коледж” Херсонської обласної ради розпочало свою діяльність 15 грудня 2008 року. Післядипломна освіта здійснюється відповідно до статті 47 Закону України “Про освіту” та статті 10 Закону України “Про вищу освіту”, директивних документів Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти та науки України.

   

  Очолює відділ Срібна Тетяна Вікторівна - здібний молодий керівник, відповідальна та креативна особистість. Тетяна Вікторівна завжди готова до нових починань, з радістю та натхненням до своєї праці розпочинає кожен день, слідкує за останніми тенденціями української медичної науки і практики, які безпосередньо впроваджує у нашому навчальному закладі.

   Курси спеціалізації "Лікувальний масаж"

  Навчайтесь музиці тіла для здоровя, для задоволення!

   У системі медичного обслуговування населення головна роль відведена роботі середнього медичного персоналу. Високий професійний рівень, вихованість, високі моральні якості повинні бути властиві кожній медсестрі, фельдшеру. В період навчання на циклі спеціалізації майбутня медична сестра чи фельдшер повинні засвоїти теоретичний матеріал і оволодіти практичними навичками лікувального масажу. 

  ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА (ЛФК)

  • Метод лікування, що полягає в застосуванні фізичних вправ і природних факторів природи до хворої людини з лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить використання основної біологічної функції організму руху.

  Основними завданнями відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини є:

  • Організація медичного контролю за всіма категоріями осіб, які займаються фізичною культурою та спортом;
  • Профілактика та діагностика на ранніх стадіях захворювань;
  • Проведення відновлювального лікування (реабілітації) спортсменів після травм, операцій, захворювань, осіб, які займаються фізкультурою та інших верств населення методами лікувальної фізкультури.

  Лікар лікувальної фізкультури надає кваліфіковану медичну допомогу з використанням сучасних вимог щодо профілактики, діагностики, лікування, а також реабілітації хворих.

  Головним його завданням є підбір необхідного рухового комплексу для кожного хворого з урахуванням його індивідуальних особливостей і перенесених захворювань.

  Щоб дізнатися детальну інформацію та зареєструватися на курси, звертайтеся за адресою:

  м.Берислав, вул.1 Травня 173, 104 кабінет (відділення післядипломної освіти). (05546) 7-54-69; 7-53-77; 7-48-80.

  www.bmu.ks.ua

   

  До інформаційного суспільства легше йти разом!

  Без знання комп’ютера нині — ніяк. І все частіше при прийомі на певні посади, наприклад, фельдшера чи медичної сестри, вимагається наявність посвідчення оператора комп’ютерного набору, тож закінчення курсів може зміцнити ваші позиції на ринку праці.
  Бериславський медичний фаховий коледж пропонує освоїти навички роботи з комп’ютером. Організація курсів професійної підготовки в нашому коледжі сприятиме забезпеченню поетапного оволодіння студентами засобами інформаційних технологій – від базового курсу інформатики до ознайомлення з професійними пакетами за спеціальністю.
  Курси проходять після навчальних занять. Для зарахування на курси потрібно подати заяву встановленого зразка. Курси провадяться на платній основі. Після завершення навчання студенти складають іспит.
  Навчання проводиться в кабінеті «Інформатика», який обладнано 12 сучасними комп'ютерами Intel Dual Core, сканером, принтером. Є кабельне підключення до мережі Internet. За 4 місяці ви навчитеся:

  • працювати в різних операційних системах; 
  • легко орієнтуватись в мережі Internet;
  • створювати веб-сторінки;
  • професійно створювати текстові документи та ділові папери;
  • опрацьовувати табличні дані у табличному процесорі;
  • створювати бази даних та вести пошук інформації в них.

  Комп'ютер стає дедалі впливовішим в усіх сферах життя, а тому людина має знати, як працювати з цією технікою.
  Слухачами курсів «Користувач персонального комп’ютера» можуть бути всі охочі, то ж поспішайте, ми чекаємо на Вас!!!

   

  foot1

  foot2

  foot3

  Наша адреса
  74300, м. Берислав, Херсонська область,  вул.1 Травня, 173
  тел./факс:  8 (05546) 7- 48- 80;  7- 57- 06 – приймальна; 7- 54 - 69;  7- 53 - 77 – черговий,
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © 2022 Бериславський медичний коледж